A Báthoriak kora

A Báthori család Magyarország egyik legnagyobb, és legismertebb kihalt családjai közé tartozott. A Gutkeled nemből származó család három ágra oszlott a somlyai, ecsedi és a szaniszlóffi részre. Ebből igazán két család a somlyai és az ecsedi Báthori família játszott kiemelkedő szerepet.

A somylai ág adta Erdély Fejedelmeit, és Báthori István lengyel királyt. Az ecsedi Báthori család uralta többek között az ecsedi uradalmat és magát a névadó Bátor városát is. Tagjai között találjuk Báthori István erdélyi vajdát, aki Kinizs Pállal 1478-ban Kenyérmezőnél győzelmet aratott a török sereg fölött.

Báthori András (Bonaventúra) Szabolcs és Szatmár vármegyék főispánja, felső-magyarországi főkapitány, tárnok- mester a Nyírbátor mezővárosában fekvő uradalmi központ megerősítője, a várkastély erődítője. Fiai Miklós és György Ecseden és Nyírbátorban éltek, mindketten a király hívei voltak (később Miklós Szapolyai János Zsigmond híve lett) és magas méltóságokat viseltek.

Miklós országbíró volt és ő verte le 1570-ben a Császár Péter vezette paraszt-felkelést. György felesége révén később a protestáns kit nagy támogatójává és mecénásává vált. Ennek a Báthori Györgynek a fia, István Somogy, Szabolcs, Szatmár megyék főispánja, és országbíró volt, vele halt ki a család ecsedi ága. Hatalmas vagyonának jelentős részét az ecsedi várában sok időt eltöltő, lényegében ott is nevelkedett Báthori Gáborra, a későbbi fejedelemre hagyta, aki hálából díszes síremléket állítatott neki.

A kiállítást tervezte:
Dr. Ulrich Attila

Kivitelezték:
Dr. Bene János, Havasi Dóra Zita, Mohácsi Endre, Szabó Tamás, Dr. Ulrich Attila, Györffyné Ducsai Mária, Bodnár Lászlóné, Csepcsányi Éva, Korokné Botos Irén

Támogatóink:
a Litván Köztársaság Magyarországi Nagykövetsége
Imperial Tobacco Magyarország Kft.

 

Vissza a lap tetejére